HARMONOGRAM WYMIANYN DŹWIGÓW W 2024 ROKU 2023-12-04

HARMONOGRAM WYMIANY DŹWIGÓW:

1)      Klemensa Matusiaka 6 klatka II

Data rozpoczęcie 19 lutego 2024 roku – data zakończenie 22 marca 2024 roku.

2)      Roztoki 7 klatka IV

Data rozpoczęcie 11 marca 2024 roku – data zakończenie 15 kwietnia 2024 roku

3)      Doliny Miętusiej 11 klatka IV

Data rozpoczęcie 02 kwietnia 2024 roku – data zakończenie 30 kwietnia 2024 roku

4)      Doliny Miętusiej 27 klatka III

Data rozpoczęcie 22 kwietnia 2024 roku – data zakończenie 12 lipca 2024 roku