Kategorie

Bieżące »

Ostatnio dodane

Statut Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1)

Regulaminy rozliczania kosztów GZM (3)

Regulaminy pozostałe (16)

Druki (2)

Archiwum »

Ostatnio dodane

Nazwa pliku Pobierz
Deklaracja ilości osób 2018 (266 KB)
Regulamin funduszu społecznego, oświatowego i kulturalnego. (97 KB)
Wniosek o zwrot środków pieniężnych (15 KB)
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów CO (255 KB)
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej (674 KB)
Regulamin udostępniania plików na stronę internetową KSM (161 KB)
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, kosztów dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wód opadowych (...) (104 KB)
Regulamin telewizji kablowej KSM (100 KB)
Regulamin Funduszu na nabycie gruntów (91 KB)
Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu na nabycie gruntów (150 KB)
Aneks nr 1 do Regulaminu Funduszu na nabycie gruntów (...) (142 KB)
Regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w KSM (100 KB)