• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2020-05-26

  Konkurs - mural

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 wespół z Galerią Bielską BWA ogłasza konkurs ofert na opracowanie projektu muralu na ścianie frontowej zachodniej oraz szczytowej południowej budynku nr 23 przy ul. Morskie Oko w Bielsku-Białej.

  Organizatorzy oczekują projektu nawiązującego do motywów górskich – Karpaty/Tatry lub  Morskie Oko, z centralnym punktem umieszczonym w górnej części ściany (widocznej
  z Al. Andresa), nawiązującego do motywu kozicy znajdującego się na ścianie północnej .

  Opracowanie projektu muralu dotyczy ścian o powierzchni 79 m x 33 m (elewacja zachodnia)  oraz  6 m x 33 m (elewacja południowa).
  Termin składania ofert zawierających projekt wraz z warunkami umownymi, na podstawie wymagań określonych w regulaminie konkursu: do dnia 29.06.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.karpacka.eu (w załączeniu).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33/499-50-87 do 88 lub e-mail: e.siwiec@karpacka.eu lub m.korpiela@karpacka.eu.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie konkursu bez podania przyczyn. >>
 • 2020-05-14

  Ogłoszenie

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej informuje mieszkańców, że zgodnie z art. 62 ust.1 Prawa budowlanego oraz załączonym harmonogramem będą przeprowadzane przeglądy okresowe (roczne) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji urządzeń służących ochronie środowiska.
  Szczegóły w załączeniu.
  >>
 • 2020-05-14

  Informacja

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z dwóch form pomocy.
  Szczegóły w załączeniu.
  >>
 • 2020-05-05

  Ogłoszenie

  Szanowni Państwo!

  Już drugi miesiąc funkcjonujemy w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego, jednak pomimo niewątpliwych utrudnień wszyscy w Spółdzielni wykonujemy swoje obowiązki – tak aby mieszkańcy mogli w miarę normalnie i bezpiecznie funkcjonować na terenie naszego osiedla.

  Planowany na czerwiec coroczny festyn rodzinny z oczywistych względów niestety nie będzie mógł się odbyć.

  Walne Zgromadzenie Członków z pewnością również nie odbędzie się jak co roku w czerwcu, lecz będzie musiało zostać przełożone na odleglejszy termin. Zgodnie z założeniami powinno się odbyć w terminie 6 tygodni od odwołania stanu epidemii. Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, jak co roku, planujemy przedstawić propozycję podziału nadwyżki bilansowej. Projekt uchwały zakłada zasilenie w znacznym stopniu przychodów eksploatacji nieruchomości, co z kolei pozwoli nam na utrzymanie w bieżącym roku stawki eksploatacyjnej na niezmienionym poziomie – pomimo znacznego wzrostu kosztów na rynku.

  Niestety są też koszty, na które nie mamy wpływu i do takich należy m.in. cena energii cieplnej, która wzrośnie od 19 maja br. o  12,42%, co wraz z podwyżką z końca ubiegłego roku stanowi już wzrost o 17,24%. Ceny te są ustalane przez wytwórcę ciepła Tauron Ciepło po zatwierdzeniu taryf przez URE.

  Decyzja co do wysokości zaliczek za c.o. zostanie podjęta po dokładnej analizie przychodów i kosztów ogrzewania po zakończeniu sezonu grzewczego. Aktualne dane wskazują na nadwyżkę przychodów nad kosztami.

  Pomimo wszystkich niedogodności staramy się pomagać sobie nawzajem. Dużym zainteresowaniem cieszy się akcja rozdawania maseczek osobom po 60 roku życia, szytych przez wolontariuszy z materiału zakupionego przez Spółdzielnię. Wolontariuszom, którzy w tych trudnych czasach chcą bezinteresownie nieść pomoc należą się szczególne podziękowania.

  Staramy się także pomagać na inne sposoby, czy to przez zakupy leków i artykułów spożywczych dla potrzebujących, czy przez zapewnianie najemcom naszych lokali użytkowych okresowych ulg w opłatach, aby pomóc im sprawnie powrócić do normalnego funkcjonowania (miejmy nadzieję, że już niedługo).

  Dużo siły, optymizmu i szybkiego powrotu

  do normalności życzę nam wszystkim.

  Prezes Zarządu Jerzy Skwark