• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2019-04-18

  Przetarg - lokale mieszkalne

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej przy ul. Morskie Oko 23 ogłasza
  przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokali przy ulicy:
  - Doliny Miętusiej 3/74 o powierzchni 33,55 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. IX piętro - cena wywoławcza w wysokości 108 000 zł, tj. 3.219,07 zł/m2, wadium w wysokości 5 400,00 zł,
  - Doliny Miętusiej 15/25 o powierzchni 49,30 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. VI piętro - cena wywoławcza w wysokości 147 000 zł, tj. 2.981,74 zł/m2, wadium w wysokości 7 350,00 zł,

  Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 10.05.2019 r. do godz. 13:00.

  Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 13.05.2019 r.  Imienna oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg”. Oferta winna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, adres dla korespondencji, oferowaną cenę wyrażoną cyframi i słownie, oświadczenie
  o związaniu z ofertą do zakończenia przetargu oraz zobowiązanie do zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu w terminie ustalonym ze Spółdzielnią, dowód wpłacenia wadium, zobowiązanie, iż w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się wnosić opłaty eksploatacyjne związane z korzystaniem  z lokalu począwszy od dnia wygrania przetargu.

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP SA 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490  do dnia 10.05.2019 r. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi następnego dnia roboczego w godzinach pracy Spółdzielni na wskazane konto bankowe.

  Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do pokrycia wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

  Remont należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
  Mieszkanie zostanie udostępnione do obejrzenia w każdym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (nr telefonu 499 50 83/84), bądź osobistym zgłoszeniu się w Spółdzielni
  w pokoju nr 7.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego mieszkania można uzyskać telefonicznie w Dziale Organizacyjno-Członkowskim – telefon 33 499 50 81, oraz na stronie internetowej www.karpacka.eu.>>
 • 2019-04-16

  Przeglady okresowe

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej informuje mieszkańców, że zgodnie z art. 62 ust.1 Prawa budowlanego oraz niżej podanym harmonogramem będą przeprowadzane przeglądy okresowe sprawdzenia  stanu sprawności technicznej elementów i wartości użytkowej budynków  w zasobach Spółdzielni.
  Kontrole będą przeprowadzane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia oraz wyposażone w stosowne upoważnienie wydane przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową.
  Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.  
  HARMONOGRAM   PRZEGLĄDÓW
  ul. K.Matusiaka 7      -     przegląd w dniu 24.04.2019r.  w godz. od 16:00 do 17:00    
                                lub    przegląd w dniu 27.04.2019r.  w godz. od 9:30 do 10:30   
  ul. K.Matusiaka 11     -     przegląd w dniu 24.04.2019r.  w godz. od 17:00 do 17:30    
                                 lub    przegląd w dniu 27.04.2019r.  w godz. od 10:30 do 11:00   
  ul. Kolista 41             -     przegląd w dniu 24.04.2019r.  w godz. od 17:30 do 18:00    
                                 lub    przegląd w dniu 27.04.2019r.  w godz. od 11:00 do 11:30   
  W/w przeglądy pięcioletnie będą dokonywane przez firmę „PROKTER-BUD” z Pszczyny.

  Pozostałe przeglądy (roczne) budynków będących w zasobach Spółdzielni będą również realizowane przez w/w firmę w miesiącach maj-lipiec 2019r. Szczegółowy harmonogram przeglądów zostanie zamieszczony w terminie późniejszym.>>
 • 2018-12-14

  Wolne lokale użytkowe

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy:
  1. lokal o pow. 68,14 m2 w tym 19,28 m2 część handlowa, 48,86 m2 część magazynowa, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy).
  Zainteresowanych prosimy o składanie w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej ofert, w których należy podać: dane Oferenta, proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni, oraz rodzaj proponowanej działalności.
  Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 17 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, tel. 33/499 50 97>>
więcej informacji >>