• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2020-07-02

  Ogłoszenie - wycinka drzewa

  Administracja Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bielsku-Białej o wydanie zezwolenia na wycinkę suchej lipy zlokalizowanej w rejonie placu zabaw, przy IV kl. budynku Zaruskiego 2, szczegółowa mapka w załączeniu.>>
 • 2020-07-02

  Przetarg - mieszkanie

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej przy ul. Morskie Oko 23 ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ulicy:
  Doliny Miętusiej 3/125 o powierzchni 49,30 m2, 2 pokoje, kuchnia , przedpokój, łazienka z w.c., loggii  II piętro - cena wywoławcza w wysokości 171 000 zł, tj. 3.468,56 zł/m2, wadium w wysokości 8 550,00 zł.
  Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 24.07.2020 r. do godz. 13:00.
  Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27.07.2020 r.
  Imienna oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg”. Oferta winna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, adres dla korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), a w przypadku osoby prawnej jej nazwę, siedzibę, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż siedziba) i telefon kontaktowy. Oferowaną cenę wyrażoną cyframi i słownie, oświadczenie o związaniu z ofertą do zakończenia przetargu oraz zobowiązanie do zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu w terminie ustalonym ze Spółdzielnią, oświadczenie o akceptacji możliwości odwołania przetargu lub nie przeniesienia odrębnej własności lokalu przez Spółdzielnię w przypadkach o których mowa w § 33 statutu,  dowód wpłacenia wadium, zobowiązanie, iż w przypadku wygrania przetargu oferent zobowiązuje się wnosić opłaty eksploatacyjne związane z korzystaniem z lokalu począwszy od dnia wygrania przetargu.

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP SA 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490  do dnia 24.07.2020 r. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi do trzech dni roboczych na wskazane konto bankowe.
  Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone jest na poczet wymaganej należności z tytułu nabywanego prawa.

  Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do pokrycia wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

  Remont należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
  Mieszkanie zostanie udostępnione do obejrzenia w każdym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (nr telefonu 499 50 83/84), bądź osobistym zgłoszeniu się w Spółdzielni w pokoju nr 7.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego mieszkania można uzyskać telefonicznie w Dziale Organizacyjno-Członkowskim – telefon 33 499 50 81, oraz na stronie internetowej www.karpacka.eu.
  >>
 • 2020-07-01

  Dyżury członków Rady Nadzorczej

  Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza w okresie wakacyjnym nie będzie pełniła dyżurów.>>
 • 2020-04-28

  Remont wind - aktualizacja

  Spółdzielnia informuje, że w roku 2020 jest planowany remont dźwigów w ilości 4 szt.:

  - Morskie Oko 4 kl.I           06.07.2020 r. - 14.08.2020 r.
  - Doliny Miętusiej 11 kl.II    08.06.2020 r. - 17.07.2020 r.  
  - KL.Matusiaka 3 kl.III        15.04.2020 r. - 08.05.2020 r.
  - Zaruskiego 4 Kl.I             04.05.2020 r. - 17.06.2020 r.  >>
 • 2020-02-13

  TVK

  Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka "Informacje TVK" gdzie zamieszczone są wszelkie wiadomości dotyczące osiedlowej telewizji kablowej.>>
 • 2020-01-03

  Ubezpieczenie mieszkania

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, informuje o możliwości ubezpieczenia mieszkania w czynszu, według składki miesięcznej proponowanej przez firmy InterRisk.
  Szczegółowe informacje w załączonej ulotce.
  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się w pok. nr 5.
  >>
 • 2019-11-07

  Wysyłka naliczeń opłat za lokal

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że została uruchomiona usługa przesyłania naliczeń czynszowych drogą mailową.
  Mieszkańców zainteresowanych otrzymywaniem naliczeń czynszowych w takiej formie zapraszamy do siedziby Spółdzielni – dział czynszów (pokój nr.4) lub pobranie odpowiedniego oświadczenia (w załączeniu oraz w zakładce pliki) i dostarczenia go do Spółdzielni (bądź wysłania e-mailem na adres sekretariat@karpacka.eu).
  >>
więcej informacji >>