• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2020-07-27

  Wynik przetargu

  Przetargu ofertowego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul. Doliny Miętusiej 3/125.
  Przetarg wygrała osoba, która zaoferowała kwotę  230 000,00 zł.
  >>
 • 2020-07-27

  Zawiadomienie - konsultacje

  Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zaprasza mieszkańców Osiedla Karpackiego na ZEBRANIA KONSULTACYJNE, które odbędą się w Klubie Osiedlowym „KARPATEK” w Bielsku-Białej przy ul. Kl. Matusiaka 3 w niżej podanych terminach:


  W dniu 04.08.2020 r. godz. 17:00

  Jednostka mieszkalna „A” obejmująca budynki przy ulicach:

  Morskie Oko 2,4,7,15,17,21,23,25, Pięciu Stawów 1,3,5,7,11 Żyzna 6a.

   

  W dniu 05.08.2020 r. godz. 17:00

  Jednostka mieszkalna „B1” obejmująca budynki przy ulicach:

  Doliny Miętusiej 3,11,15,21,26,27,28,30,33,35, Roztoki 1,3,7.

  Jednostka mieszkalna „B2” obejmująca budynki przy ulicach:

  Doliny Miętusiej 8,14,16,18,20,22 Giewont 3,6,8,10,12,16,18,20

   

  W dniu 06.08.2020 r. godz. 17:00

  Jednostka mieszkalna „C” obejmująca budynki przy ulicach:

  Kolista 41, Kl. Matusiaka 1,3,6,7,9,11,12 gen. M. Zaruskiego 2,4,9,11.

  Przedmiotem obrad zebrania konsultacyjnego będą  najbardziej istotne sprawy bieżące, które mają być  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

  >>
 • 2020-07-16

  Ogłoszenie - przetargi

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetargi nieograniczone w formie wyboru ofert na:
  1) Likwidację barier architektonicznych wejść do klatek schodowych budynków będących w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – dostawa i montaż platform pionowych wraz z wykonaniem fundamentu i robotami towarzyszącymi w latach 2020-2021,
  2) Dostawę i montaż pojedynczych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni gumowej z podbudową w tzw. strefach bezpieczeństwa na terenie osiedla Karpackiego w Bielsku-Białej.                                
  Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.
  Specyfikacje istotnych warunków zamówień dostępne są w załączeniu, w formie papierowej dostępne za odpłatnością podaną poniżej.
  Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,- zł brutto/ za każdą ze specyfikacji z osobna, na konto  Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

  Termin składania ofert: do dnia 18.08.2020 r. do godz. 9:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.>>
 • 2020-07-16

  Ogłoszenie - wycinka drzew

  Administracja Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bielsku-Białej o wydanie zezwoleń na wycinkę kilkunastu drzew na Osiedlu. Szczegółowe informacje wraz z mapkami w załączeniu.>>
 • 2020-07-01

  Dyżury członków Rady Nadzorczej

  Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza w okresie wakacyjnym nie będzie pełniła dyżurów.>>
 • 2020-07-01

  Ogłoszenie - Kasa

  Karpacka spółdzielnia mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.07.2020 r. została uruchomiona kasa spółdzielni przy ul. Doliny miętusiej 3 w Biurze Obsługi Mieszkańców.
  Kasa spółdzielni przyjmować będzie tylko wpłaty czynszowe oraz opłaty za telewizję kablową. Godziny otwarcia kasy:
  Poniedziałek: od 9:00 do 16:00
  Wtorek-czwartek: od 9:00 do 12:30

  Przerwa socjalna: od 11:00 do 11:15
  Piątek nieczynna>>
 • 2020-04-28

  Remont wind - aktualizacja

  Spółdzielnia informuje, że w roku 2020 jest planowany remont dźwigów w ilości 4 szt.:

  - Morskie Oko 4 kl.I           06.07.2020 r. - 14.08.2020 r.
  - Doliny Miętusiej 11 kl.II    08.06.2020 r. - 17.07.2020 r.  
  - KL.Matusiaka 3 kl.III        15.04.2020 r. - 08.05.2020 r.
  - Zaruskiego 4 Kl.I             04.05.2020 r. - 17.06.2020 r.  >>
 • 2020-02-13

  TVK

  Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka "Informacje TVK" gdzie zamieszczone są wszelkie wiadomości dotyczące osiedlowej telewizji kablowej.>>
 • 2020-01-03

  Ubezpieczenie mieszkania

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, informuje o możliwości ubezpieczenia mieszkania w czynszu, według składki miesięcznej proponowanej przez firmy InterRisk.
  Szczegółowe informacje w załączonej ulotce.
  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się w pok. nr 5.
  >>
 • 2019-11-07

  Wysyłka naliczeń opłat za lokal

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że została uruchomiona usługa przesyłania naliczeń czynszowych drogą mailową.
  Mieszkańców zainteresowanych otrzymywaniem naliczeń czynszowych w takiej formie zapraszamy do siedziby Spółdzielni – dział czynszów (pokój nr.4) lub pobranie odpowiedniego oświadczenia (w załączeniu oraz w zakładce pliki) i dostarczenia go do Spółdzielni (bądź wysłania e-mailem na adres sekretariat@karpacka.eu).
  >>
więcej informacji >>