• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2023-03-23

  Ogłoszenie - przetargi nieograniczone - TI

  „Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetargi nieograniczone w formie wyboru ofert na wykonanie:

  •    zabezpieczeń przeciwpożarowych - zamknięcie połączeń pomiędzy segmentami na poziomie piwnicy drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 wraz z uszczelnieniem przestrzeni - nad drzwiami gdzie przechodzą instalacje - systemową przegrodą ppoż. EI 120 w budynkach przy ul. Doliny Miętusiej 21 i przy ul. Giewont 6 oraz wykonanie zakresu opcjonalnego w latach 2024-2026  polegającego na:
  -    zabezpieczeniu przeciwpożarowym do klasy odporności ogniowej EI 60 przepustów instalacyjnych w stropie pomiędzy piwnicą i parterem przy użyciu certyfikowanych środków ognioochronnych w budynkach przy ul. Doliny Miętusiej 21 i przy ul. Giewont 6,
  -    zamknięciu połączeń pomiędzy segmentami na poziomie piwnicy drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 wraz z uszczelnieniem przestrzeni - nad drzwiami gdzie przechodzą instalacje - systemową przegrodą ppoż. EI 120 w budynkach: Morskie Oko 4,17,21; Roztoki 3; Doliny Miętusiej 8,27 ;

  •    rocznych przeglądów technicznych 49 budynków mieszkalnych i 2 pawilonów handlowych, pięcioletnich przeglądów technicznych 4 budynków mieszkalnych w 2023 roku z opcjonalnym wykonaniem pięcioletnich i rocznych przeglądów technicznych 53 budynków mieszkalnych i 2 pawilonów handlowych w latach 2024-2025 (bez przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej i wentylacji);

  •    dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni w strefach bezpieczeństwa na terenie osiedla Karpackiego w Bielsku-Białej.
  Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.
  Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.karpacka.eu, w formie papierowej dostępna za odpłatnością podaną poniżej.
  Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,- zł brutto/ za każdą specyfikację z osoba,
  na konto  Spółdzielni : 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.               
  Termin składania ofert : do dnia 14.04.2023r. do godz. 1200  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.” >>
 • 2023-03-23

  Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - sprzątanie

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej,  ul. Morskie Oko 23, tel. 33/499 50 99 ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert na:
  sprzątanie budynków i terenów przyległych w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej - budynki przy ul. K. Matusiaka 1, 3, 7,  ul. Zaruskiego 4 i  ul. Kolistej 41.

  Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.karpacka.eu , w formie papierowej dostępna za odpłatnością podaną poniżej.

  Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,00 zł brutto/ za  specyfikację, na konto  Spółdzielni : 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.               

  Termin i miejsce składania ofert : do dnia 07.04.2023r. do godz. 1300, w Sekretariacie Spółdzielni – ul. Morskie Oko 23, 43-316 Bielsko – Biała.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.>>
 • 2023-03-23

  Informacje dotyczące przetargu na zakup mieszkania

  Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że lokal nr 59 przy ul. Klemensa Matusiaka 3

  został zbyty w drodze przetargu za kwotę :

  203 500, 00 zł.>>
 • 2023-03-14

  Ogłoszenie - wycinka drzewa

  Administracja Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, o wydanie zezwolenia na wycinkę czereśni, zlokalizowanej w rejonie parkingu przy ul. Kolistej 41.
  Szczegóły w załączniku.
  >>
 • 2023-03-08

  Ogłoszenie - przetarg Doliny Miętusiej 33

  „Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej przy ul. Morskie Oko 23 ogłasza IV przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ulicy Doliny Miętusiej 33/22 o powierzchni 70,63 m2.Szczegóły w załączniku.>>
 • 2023-02-02

  Wolny lokal użytkowy- Kl. Matusiaka 3

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 65,60 m2, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy).
  Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, w których należy podać: dane Oferenta, proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni, oraz rodzaj proponowanej działalności.
  Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, tel. 33/499 50 97>>
 • 2023-01-23

  Ważne informacje dotyczące sposobu ogrzewania mieszkań

  >>
 • 2022-11-16

  Fotowoltaika

  "Informujemy , że w dniu 24.10.2022r.  dokonano ostatecznego odbioru instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Morskie Oko 23 i Morskie Oko 25 . Odbiór został poprzedzony uruchomieniem instalacji , po montażu liczników elektrycznych dwukierunkowych przez TAURON Dystrybucję w dniu 18.10.2022r. Realizacja dotyczyła montażu czterech mikroinstalacji fotowoltaicznych  o mocy 9,75 kWp każda , na dachu budynku Morskie Oko 23 ( dwie mikroinstalacje  obsługują części wspólne budynku - oświetlenie klatek sch. i piwnic oraz windy a pozostałe dwie obsługują biura Spółdzielni)    oraz dwóch mikroinstalacji na dachu budynku Morskie Oko 25 - jedna o mocy 15,99 kWp (obsługująca części wspólne budynku - oświetlenie klatek sch. i piwnic oraz windy)  , a druga o mocy 13,65 kWp (obsługująca urządzenia w studiu TVK).">>
 • 2022-11-15

  Aktualne taryfy woda i ścieki

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z otrzymaną informacją od AQUA S.A, od dnia 16 listopada 2022r. przez okres 3 lat w gospodarstwach domowych będą obowiązywały następujące ceny za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, oraz opłat abonamentowych za wodomierz główny:
                                        cena za dostarczanie wody          opłata
                                         i odprowadzanie ścieków           abonamentowa
  od 16.11.2022r. do 16.11.2023r.        12,46 zł/m3            34,99 zł/m-c
  od 17.11.2023r. do 17.11.2024r.        12,75 zł/m3            34,33 zł/m-c
  od 18.11.2024r. do 18.11.2025r.        13,02 zł/m3            31,53 zł/m-c>>
 • 2022-11-07

  Remont dźwigów w 2023r.

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w 2023 planuje wykonać remonty dźwigów w niżej podanych terminach:
  - Kl.Matusiaka 1 kl.II          od 09.01.2023r.   do 20.02.2023r.
  - Kl.Matusiaka 9 kl.II         od 30.01.2023r.   do 12.03.2023r.
  - Doliny Miętusiej 3 kl.I     od 27.02.2023r.   do 14.04.2023r.
  - Doliny Miętusiej 11 kl.I   od 12.04.2023r.   do 31.05.2023r

  Podane terminy mogą ulec nieznacznym przesunięciom,
  z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, o czym
  powiadomimy mieszkańców odrębnym ogłoszeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń.>>
więcej informacji >>