• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2020-10-21

  Ogłoszenie - przetarg

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej przy ul. Morskie Oko 23 ogłasza przetarg pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ulicy:

  Doliny Miętusiej 3/91 o powierzchni 33,55 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia,  III piętro - cena wywoławcza w wysokości 148 000 zł, tj.  4.411,33 zł/m2, wadium w wysokości 7.400,00 zł,

  Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 13:00.

  Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16.11.2020 r.


  Imienna oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg”. Oferta winna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, adres dla korespondencji ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania), a w przypadku osoby prawnej jej nazwę, siedzibę, adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż siedziba) i telefon kontaktowy. Oferowaną cenę wyrażoną cyframi i słownie, oświadczenie o związaniu z ofertą do zakończenia przetargu oraz zobowiązanie do zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu w terminie ustalonym ze Spółdzielnią, oświadczenie o akceptacji możliwości odwołania przetargu lub nie przeniesienia odrębnej własności lokalu przez Spółdzielnię w przypadkach o których mowa w § 33 statutu,  dowód wpłacenia wadium, zobowiązanie, iż w przypadku wygrania przetargu oferent zobowiązuje się wnosić opłaty eksploatacyjne związane z korzystaniem z lokalu począwszy od dnia wygrania przetargu.

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP SA 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490  do dnia 13.11.2020 r. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi do trzech dni roboczych na wskazane konto bankowe. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone jest na poczet wymaganej należności z tytułu nabywanego prawa.

  Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do pokrycia wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

  Remont należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
  Mieszkanie zostanie udostępnione do obejrzenia w każdym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (nr telefonu 499 50 83/84), bądź osobistym zgłoszeniu się w Spółdzielni w pokoju nr 7.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego mieszkania można uzyskać telefonicznie w Dziale Organizacyjno-Członkowskim – telefon 33 499 50 81.
  >>
 • 2020-10-19

  Informacja

          W związku z trwającą w kraju epidemią COVID-19 oraz wzrostem dziennych zakażeń informujemy o ponownym wprowadzeniu procedury bezpieczeństwa, polegającej na zawieszeniu do odwołania bezpośredniej obsługi mieszkańców (dotyczy to także przyjmowania stron przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej). Prosimy, aby w miarę możliwości załatwianie spraw odbywało się telefonicznie lub drogą mailową (sekretariat@karpacka.eu). Pisma do Spółdzielni można również zostawiać w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce umieszczonej przy wejściu do sekretariatu, w godzinach pracy Spółdzielni. Ewentualny kontakt osobisty jest możliwy wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Każda osoba wchodząca na teren Spółdzielni zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz zakrycia ust i nosa.

               W związku z nieprzyjmowaniem stron, czasowo ulegają zmianie godziny pracy Spółdzielni.
                                Spółdzielnia do odwołania jest czynna w godzinach:
                                poniedziałek-piątek: 7.00-15.00.

            Ponownie wdrożona zostaje akcja pomocy osobom potrzebującym w załatwianiu spraw codziennych – w tej kwestii prosimy dzwonić do kierownika Klubu „Karpatek” (Klub obecnie jest zamknięty) pod numer telefonu: 698 484 449.
  >>
 • 2020-10-07

  Aktywny Senior 2020

  1 października w sali sesyjnej bielskiego Ratusza rozstrzygnięto tegoroczny plebiscyt Aktywny Senior 2020. Jego laureatem został mieszkaniec naszego osiedla, a zarazem członek Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, Pan Antoni Kruczek. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Bielska-Białej na wniosek kapituły plebiscytu, którą tworzą przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej, Rady Seniorów oraz urzędnicy.
  Do plebiscytu mogły być zgłaszane osoby zaangażowane w działalność społeczną na terenie miasta, które wyróżniają się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób, a także otwartością na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.
  Cieszymy się, że ten zaszczytny tytuł został przyznany Panu Antoniemu Kruczkowi, który od wielu lat angażuje się także w działalność na rzecz seniorów naszego osiedla. Gratulujemy laureatowi wyróżnienia i życzymy wielu kolejnych lat aktywności.
  >>
 • 2020-08-31

  Wolny lokal użytkowy - K. Matusiaka 3

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy:
  1. lokal o pow. 65,60 m2 w tym 48,42 m2 część użytkowo-magazynowa, 17,18 m2 korytarze (komunikacja),  mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy).
  2. lokal o pow. 16 m2, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy).
  Zainteresowanych prosimy o składanie w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej ofert, w których należy podać: dane Oferenta, proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni, oraz rodzaj proponowanej działalności.
  Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, tel. 33/499 50 97>>
 • 2020-04-28

  Remont wind - aktualizacja

  Spółdzielnia informuje, że w roku 2020 jest planowany remont dźwigów w ilości 4 szt.:

  - Morskie Oko 4 kl.I           06.07.2020 r. - 14.08.2020 r.
  - Doliny Miętusiej 11 kl.II    08.06.2020 r. - 17.07.2020 r.  
  - KL.Matusiaka 3 kl.III        15.04.2020 r. - 08.05.2020 r.
  - Zaruskiego 4 Kl.I             04.05.2020 r. - 17.06.2020 r.  >>
 • 2020-02-13

  TVK

  Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka "Informacje TVK" gdzie zamieszczone są wszelkie wiadomości dotyczące osiedlowej telewizji kablowej.>>
 • 2020-01-03

  Ubezpieczenie mieszkania

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, informuje o możliwości ubezpieczenia mieszkania w czynszu, według składki miesięcznej proponowanej przez firmy InterRisk.
  Szczegółowe informacje w załączonej ulotce.
  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się w pok. nr 5.
  >>
 • 2019-11-07

  Wysyłka naliczeń opłat za lokal

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że została uruchomiona usługa przesyłania naliczeń czynszowych drogą mailową.
  Mieszkańców zainteresowanych otrzymywaniem naliczeń czynszowych w takiej formie zapraszamy do siedziby Spółdzielni – dział czynszów (pokój nr.4) lub pobranie odpowiedniego oświadczenia (w załączeniu oraz w zakładce pliki) i dostarczenia go do Spółdzielni (bądź wysłania e-mailem na adres sekretariat@karpacka.eu).
  >>
więcej informacji >>