• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Karpatek

  Przejdź do sekcji klubu osiedlowego "Karpatek"


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Aktualności

 • 2019-05-16

  Przetarg - lokale mieszkalne

  Wynik przetargu ofertowego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej na ustanowienie odrębnej własności lokali:

  1/ ul. Doliny Miętusiej 3/74 - przetarg wygrała osoba, która zaoferowała kwotę 142 100 zł.

  2/ ul. Doliny Miętusiej 15/25 - przetarg wygrała osoba, która zaoferowała kwotę 177 100 zł.>>
 • 2019-05-13

  Agencja Banku PKO BP SA

  Uprzejmie informujemy, że Agencja Banku PKO BP S. A. jest już dla Państwa otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
  Lokalizacja Agencji znajduje się na parterze bloku przy ul. Doliny Miętusiej 3 w Bielsku-Białej.
  >>
 • 2019-05-09

  Przetargi na prace na rzecz KSM

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetargi nieograniczone w formie wyboru ofert na:

  1) Dostawę i montaż stolarki okiennej PCV wraz z wymianą istniejącej stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni,

  2) Remont instalacji elektrycznej oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz boksów piwnicznych i wymianę istniejącego oświetlenia korytarzy na oświetlenie LED w budynkach Spółdzielni w latach 2019-2021 ,

  3) Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z ewentualną likwidacją istniejącej instalacji „suchych pionów” w budynku przy ul. Morskie Oko 21 i 23, Doliny Miętusiej 3 kl. I-III w 2019 roku;  z opcjonalnym w 2020 roku wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z ewentualną likwidacją istniejącej instalacji “suchych pionów” w budynkach przy ul. Doliny Miętusiej 21, Zaruskiego 9 i Doliny Miętusiej 3 kl. IV-V wraz z przyłączem wodociągowym w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

  4) Likwidację barier architektonicznych wejścia do IV klatki budynku przy ul. Roztoki 7 w Bielsku-Białej - dostawa i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej lub platformy pionowej wraz z wykonaniem fundamentu w 2019 roku.

  Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.

  Specyfikacje istotnych warunków zamówień dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 13.05.2019r. w zakładce Pliki, w formie papierowej dostępne za odpłatnością podaną poniżej.

  Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,- zł brutto/ za każdą ze specyfikacji z osobna, na konto Spółdzielni : 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

  Termin składania ofert : do dnia 23.05.2019 r. do godz.1430  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. >>
 • 2019-04-23

  Kolejna nagroda dla naszej Spółdzielni - Inwestycja Roku 2019

  Podczas uroczystej gali, rozstrzygnięty został kolejny Ogólnopolski Konkurs „Inwestycja Roku”. W trakcie konkursu wybierane były inwestycje ukończone w ostatnim czasie, które wyróżniają się nowoczesnością oraz innowacyjnością zastosowanych rozwiązań. Jego celem było wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczających się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność, użyteczność, wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływ na środowisko, ład urbanistyczny oraz ekonomiczna zasadność inwestycji.

  W kategorii „Obiekty kultury, edukacji, użyteczności publicznej” Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa zdobyła II miejsce za przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części lokalu handlowego przy ul. K. Matusiaka 3  w Bielsku-Białej, gdzie powstał Klub Osiedlowy KARPATEK.

  Na gali Prezes Zarządu odebrał wyróżnienie oraz statuetkę „Inwestycja Roku 2019” dla naszej spółdzielni.

  >>
więcej informacji >>