Ogłoszenie- przetargi 2019-09-26

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert na:

1) Montaż wodomierzy z modułem radiowym w budynkach należących do Karpackiej  Spółdzielni Mieszkaniowej

2) Konserwację dźwigów w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.karpacka.eu, w formie papierowej za odpłatnością podaną poniżej.

Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,00 zł/za specyfikację.

Dla pkt. 1) wymagana jest również wpłata wadium w wysokości 50 000 zł.

Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

Termin składania ofert : do dnia 18.10.2019 r.  do godz. 1300  w siedzibie Spółdzielni.

Otwarcie ofert: 21.10.2019 r. godz. 10.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.  

Załączniki

Pobierz (3 MB) Specyfikacja-konserwacja dźwigów.pdf

Pobierz (568 KB) SpecyfikacjaWodomierze2019.pdf