O spółdzielni

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa wpisana została do rejestru sadowego 5 stycznia 1981 roku.

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na około 31 hektarach terenów zabudowanych 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym. W części parterowej niektórych budynków znajduje się łącznie 28 lokali użytkowych.

W budynkach mieszkalnych znajdują się łącznie 3594 mieszkania, w tym:

 • mieszkania jednopokojowe: 647
 • mieszkania dwupokojowe: 851
 • mieszkania trzypokojowe: 1474
 • mieszkania cztero i więcej pokojowe: 622

Mieszkańcy mają do dyspozycji: 3 przychodnie lekarskie, aptekę, 2 przedszkola, bibliotekę, pocztę, 2 banki oraz punkty kasowe, liczne sklepy i punkty usługowe. W centrum Spółdzielni znajduje się zespół szkół a na obrzeżach kościół, basen i sklep wielko powierzchniowy.

Teren Spółdzielni jest skomunikowany z innym obszarami miasta 7 regularnymi liniami autobusowymi oraz liniami do i z centów handlowych.

Na terenie Spółdzielni zamieszkuje około 7.600 osób. Na dzień 01.01.2017 r. Spółdzielnia liczy 3.557 członków.

Najwyższym organem Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Walne Zgromadzenie. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej 1 raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie: Rady Nadzorczej, przynajmniej 1/10 członków.

Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza KSM
 • Przewodniczący: Krzysztof Bożek
 • Zastępca przewodniczącego: Witold Kubik
 • Sekretarz: Katarzyna Smoła

Komisje Rady Nadzorczej:

Rewizyjna:

 • Maria Kan - Przewodnicząca
 • Katarzyna Adamiec - Członek Komisji
 • Witold Kubik - Członek Komisji
 • Grażyna Płonka - Członek Komisji
 • Ewa Kucypera - Członek Komisji

Techniczna:

 • Paweł Gmaj - Przewodniczący
 • Michał Kłusak - Członek Komisji
 • Wojciech Mikler - Członek Komisji
 • Krzysztof Mazurek - Członek Komisji
 • Krzysztof Bożek - Członek Komisji

Organizacyjno - Członkowska:

 • Ewa Kucypera - Przewodnicząca
 • Maria Białek - Członek Komisji
 • Mirosława Strojny-Krupa - Członek Komisji
 • Katarzyna Smoła - Członek Komisji
 • Jan Zych - Członek Komisji

Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bieżącą działalnością KSM kieruje Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Liczy on 3 członków (Prezes, Zastępca Prezesa ds. GZM oraz Zastępca Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych - Główny Księgowy). Posiedzenia Zarządu odbywają się przeciętnie 1 raz w tygodniu.

Skład zarządu:
 • Jerzy Skwark - Prezes Zarządu
 • Izabela Jacuńska - Blaut - Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy
 • Piotr Szalbot - Zastępca Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi