Ogłoszenie - 2023-05-08

Informujemy, że na stronie internetowej Komendy Głównej  Państwowej Straży Pożarnej dostępna jest  aplikacja „Schrony” , w której można sprawdzić,  gdzie znajdują się schrony oraz miejsca doraźnego schronienia.
Poniżej przedstawiamy  link do w/w aplikacji:
http://schrony.straz.gov.pl