Informacja dla mieszkańców - RODO 2021-11-16

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych mieszkańców, wprowadza system identyfikacji osób kontaktujących się telefonicznie z pracownikami Spółdzielni.

Osoby dzwoniące mogą uzyskać informację wyłącznie po podaniu danych niezbędnych do zweryfikowania ich tożsamości, czyli oprócz imienia i nazwiska oraz adresu, także kodu lokatora.