Opłaty za TVK 2020-02-13

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że opłaty za telewizję kablową należy uiszczać co miesiąc zgodnie z zawartą umową.
Na styczniowej fakturze VAT podano Państwa indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty do 15-ego dnia każdego miesiąca.   

Jednocześnie informujemy, że przyjmujemy zamówienia dla osób, które chcą posiadać książeczkę opłat za telewizję kablową.
Zamówienia przyjmujemy w siedzibie Spółdzielni (w pokoju nr 14) lub pod numerem telefonu 33/499 50 97, do dnia 21.02.2020 r.