Regulaminy pozostałe

Nazwa pliku Pobierz
Regulamin korzystania z wiat rowerowych w KSM (1 MB)
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego (953 KB)
Regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej KSM (381 KB)
Regulamin Klubu Karpatek 2022r. (329 KB)
Regulamin RN i jej stałych komisji (254 KB)
Regulamin organizacyjny (1 MB)
Zarządzenie Nr 1/01/2020 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji (2 MB)
Regulamin indywidualnego korzystania z części wspólnych budynku (157 KB)
Regulamin porządku domowego (144 KB)
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w KSM (371 KB)
Regulamin przeprowadzania przetargów w KSM (494 KB)
Aneks nr 1 do regulaminu przetargów (725 KB)
Regulamin gospodarki finansowej (5 MB)
Regulamin funduszu na inwestycje KSM (117 KB)