Rada Osiedla Karpackego - podstawowe informacje 2019-09-09

Rada Osiedla „KARPACKIEGO”
43-316 Bielsko-Biała
ul. Klemensa Matusiaka 6      

Rada Osiedla „KARPACKIEGO”
Zarząd:
Przewodnicząca - Teresa Opyrchał
Wiceprzewodnicząca - Izabela Laskowska
Sekretarz- Bożena Kowalewska
Skarbnik- Aleksandra Mikler
Komisja Rewizyjna- Maria Kan, Janina Gańczarczyk, Katarzyna Adamiec

Rada Osiedla „KARPACKIEGO”
Dyżury:
I wtorek miesiąca godzina 16.00 -17.00
III wtorek miesiąca godzina 17.00 -18.00
Zebranie:
I wtorek miesiąca od godziny 17.00