Lustracja 2018-10-15

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że od dnia 17.10.2018 r. rozpoczyna się badanie lustracyjne za lata  2015, 2016 i 2017.
Lustrację przeprowadza Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
z siedzibą w Warszawie.