• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Biuletyn

  Biuletyn Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Wiadomości Karpackie.


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Najnowsze informacje

 • 2016-09-28

  Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Karpackiego - zaproszenie na wyjazd

  Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Karpackiego zaprasza na wyjazd integracyjny "Dzień Seniora" w dniu 11 października 2016 r. Szczegóły w załączeniu.>>
 • 2016-09-23

  Wniosek o zwrot środków pieniężnych

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że przed każdym zwrotem środków pieniężnych na rachunek bankowy należy złożyć stosowny wniosek (w załączeniu) lub pismo opatrzone własnoręcznym podpisem właściciela mieszkania i dostarczyć do siedziby Spółdzielni osobiście lub przesłać listownie albo elektronicznie.

  >>
 • 2016-09-23

  Informacje finansowe dot. lokalu mieszkalnego

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w celu uzyskania informacji finansowych dot. mieszkania  należy podać kod lokatora, (który znajduje się na wydruku czynszowym). 
  Ponadto przypominamy, że można zarejestrować się na platformie PWI, która prowadzi ewidencję naliczeń i wpłat dot. danego lokalu mieszkalnego. 
  Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania informacji finansowych w formie SMS, po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji (która jest dostępna do pobrania w dziale Pliki/Druki) i dostarczenie do siedziby Spółdzielni.
  >>
 • 2016-09-22

  Dyżury członków RN - październik 2016 r.

  26.09.2016 r. - KUBIK Witold
  03.10.2016 r. - SMOŁA Katarzyna
  10.10.2016 r. - ZYCH Jan        
  17.10.2016 r. - ADAMIEC Katarzyna
  24.10.2016 r. - KAN Maria
  31.10.2016 r. - KŁUSAK Michał
  >>
 • 2016-09-22

  Włączenie ogrzewania budynków

  Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o włączeniu z dniem 21.09.2016 r. centralnego ogrzewania. Będzie ono sukcesywnie uruchamiane we wszystkich budynkach.>>
 • 2016-09-16

  Zaproszenie na zajęcia - Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Karpackiego

  Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Karpackiego zaprasza mieszkańców osiedla:
  - w dniu  21.09.16  –  spotkanie z kosmetyczką
  - w dniu  26.09.16  –  spotkanie z artystyczne - warsztaty
  - w dniu  28.09.16  –  zajęcia dla dzieci z klas I-III
   
  W załączeniu treści komunikatów wraz ze szczegółami.                                                             

  Prezes Stowarzyszenia
  Antoni Kruczek                                              

  >>
 • 2016-09-13

  Wolne lokale użytkowe

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej oferuje do wynajęcia: 
  • lokal użytkowy o pow. 33,80 m2, mieszczący się w budynku przy ul. Kl. Matusiaka 6; 
  • lokal użytkowy o pow. 23,36 m2, mieszczący się w budynku przy ul. Kl. Matusiaka 3. 
  Zainteresowanych najmem przedmiotowych lokali użytkowych, prosimy o składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku-Białej, w których należy podać:
  • dane oferenta,
  • proponowaną miesięczną stawkę brutto za m2 powierzchni,
  • rodzaj działalność jaka będzie prowadzona w wybranym lokalu użytkowym.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej - pok. 14 lub pod nr tel. 33/499-50-99.
  >>
 • 2016-09-13

  Abolicja odsetek

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 30.08.2016 r. podjęła Uchwałę nr 100/RN/8/16 w sprawie umorzenia w całości lub w części odsetek ustawowych w razie zapłaty przez dłużników, zaległych należności wobec Spółdzielni.
  Zgodnie w w/w Uchwałą o umorzenie odsetek mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie do 31.12.2016 r. uregulują całość należności wobec Spółdzielni, które istniały na dzień 31.07.2016 r.
  Osoby zainteresowane winny złożyć  wniosek w terminie do 31.12.2016 r. Wniosek do pobrania w załączeniu lub do pobrania w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 (dział czynszów).
  Szczegółowe informacje można również uzyskać w dziale czynszów (pok. nr 4) lub pod nr telefonu 499 50 93.
  >>
 • 2016-09-07

  Zmiana taryfy dot. cen ciepła

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 01.10.2016 r., zgodnie z postanowieniem Prezesa URE, zmianie ulegnie taryfa dotycząca cen ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA sp. z o.o. 
  Wzrost cen ciepła wyniesie średnio ok. 1 %.
  Ewentualna zmiana zaliczek na CO wynikająca ze zmiany ww. taryfy będzie rozpatrywana do końca 2016 r.
  >>
 • 2016-08-17

  Świadectwo efektywności energetycznej

  Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej Świadectwo efektywności energetycznej o wartości: 337,255 toe.
  Kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:
  Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych.
  >>
więcej informacji >>