• galeria

  Galeria ze zdjęciami z naszego osiedla, z organizowanych imprez oraz wiele innych ciekawych zdjęć.

  przejdź
 • TVK

  Aktualny rozkład programów naszej telewizji kablowej.


  przejdź
 • PWI

  System pozwalający na sprawdzenie swojego czynszu oraz jego szczegółów on-line.

  przejdź
 • Biuletyn

  Biuletyn Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Wiadomości Karpackie.


  przejdź

Witamy

Witamy na stronie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa położona jest na 31 hektarach 54 arach 56,18 m² terenów przekazanych jej w wieczyste użytkowanie. Teren ten jest zabudowany 53 budynkami mieszkalnymi i wolnostojącym pawilonem handlowym.

Podziały geodezyjne >

Nagrody i wyróżnienia

Najnowsze informacje

 • 2016-12-01

  Ogłoszenie - przetarg

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej PCV wraz z wymianą istniejącej stolarki okiennej w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
  Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia na w/w przetarg można odebrać w siedzibie Zamawiającego od dnia ukazania się ogłoszenia – koszt specyfikacji 20,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490.
  Termin składania ofert: do dnia 19.12.2016 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargów bez podania przyczyn. 
  >>
 • 2016-11-29

  Wycinka drzew

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bielsku-Białej o wydanie zezwolenia na usunięcie kilku drzew. 
  Pełna treść ogłoszenia wraz z wykazem w/w drzew zamieszczona jest w załączniku.
  Ewentualne uwagi należy składać w siedzibie Spółdzielni – pok. 7 w terminie do 30.12.2016 r. 
  >>
 • 2016-11-28

  Dyżury członków RN

  28.11.2016 r. - PŁONKA Grażyna
  05.12.2016 r. - STROJNY-KRUPA Mirosława
  12.12.2016 r. - BIAŁEK Maria
  19.12.2016 r. - ADAMIEC Katarzyna>>
 • 2016-11-18

  Otwarcie boiska sportowego

  Mamy przyjemność poinformować, że infrastruktura Osiedla Karpackiego powiększyła się o kolejny obiekt sportowy, tym razem na jednostce „B2” przy ul. Doliny Miętusiej, naprzeciwko sklepu „Roll”. 
  W dniu 9 listopada 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ogrodzonego boiska do piłki nożnej i koszykówki, które jest już piątym boiskiem sportowym na osiedlu. Na znak otwarcia, symboliczną wstęgę przecięli Prezes Zarządu Jerzy Skwark wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Krzysztofem Bożkiem oraz Prezydentem Miasta Bielska-Białej Jackiem Krywultem. 
  Wcześniej okolicznościowe przemówienia wygłosili Prezes KSM oraz Prezydent Miasta, którzy podkreślili jak oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego stworzy nowe możliwości rozwoju oraz przysłuży się realizacji idei wychowania przez sport. Boisko zostało poświęcone przez Proboszcza Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka ks. prałata Jerzego Fryczowskiego, a na zakończenie oficjalnej części uroczystości strzelono pierwsze gole do bramki. 
  Swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście: m.in. Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ryszard Radwan, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 Lucyna Żmijewska-Szemberg, przedstawiciele Rady Nadzorczej KSM – zarówno obecnej kadencji, jak i ubiegłej – a także wykonawcy obiektu. 
  Mamy nadzieję, że nowoczesny obiekt sportowy będzie przez długi czas służył wszystkim dzieciom i dorosłym, którzy dzięki niemu będą mieli szanse doskonalić swoje sportowe zdolności. 
  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia w naszej galerii.
  O otwarciu boiska można przeczytać również na portalu Regionalnego Punktu Informacyjnego Beskidzka 24: 

  >>
 • 2016-10-11

  Wolne lokale użytkowe

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej oferuje do wynajęcia: 
  a) lokal użytkowy o łącznej powierzchni sprzedażowo-magazynowej 558,55 m², mieszczący się w budynku przy ul. Kl. Matusiaka 3.
  Możliwość wynajęcia od zaraz.
  b) lokal użytkowy przystosowany do prowadzenia działalności bankowej, mieszczący się w budynku przy ul. Kl. Matusiaka 3, o powierzchni: 
  • pomieszczenie bankowo-biurowe 50,32 m²,  
  • pomieszczenie, w którym znajduje się bankomat 6,56 m²;
  Możliwość wynajęcia w terminie od 01.01.2017 r. 
  Zainteresowanych najmem przedmiotowych lokali użytkowych, prosimy o składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23
  w Bielsku-Białej, w których należy podać:
  • dane oferenta,
  • proponowaną miesięczną stawkę brutto za m² powierzchni,
  • rodzaj działalność jaka będzie prowadzona w wybranym lokalu użytkowym.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej - pok. 14 lub pod nr tel. 33/499-50-99.
  >>
 • 2016-09-23

  Wniosek o zwrot środków pieniężnych

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że przed każdym zwrotem środków pieniężnych na rachunek bankowy należy złożyć stosowny wniosek (w załączeniu) lub pismo opatrzone własnoręcznym podpisem właściciela mieszkania i dostarczyć do siedziby Spółdzielni osobiście lub przesłać listownie albo elektronicznie.

  >>
 • 2016-09-23

  Informacje finansowe dot. lokalu mieszkalnego

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w celu uzyskania informacji finansowych dot. mieszkania  należy podać kod lokatora, (który znajduje się na wydruku czynszowym). 
  Ponadto przypominamy, że można zarejestrować się na platformie PWI, która prowadzi ewidencję naliczeń i wpłat dot. danego lokalu mieszkalnego. 
  Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania informacji finansowych w formie SMS, po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji (która jest dostępna do pobrania w dziale Pliki/Druki) i dostarczenie do siedziby Spółdzielni.
  >>
 • 2016-09-13

  Abolicja odsetek

  Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 30.08.2016 r. podjęła Uchwałę nr 100/RN/8/16 w sprawie umorzenia w całości lub w części odsetek ustawowych w razie zapłaty przez dłużników, zaległych należności wobec Spółdzielni.
  Zgodnie w w/w Uchwałą o umorzenie odsetek mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie do 31.12.2016 r. uregulują całość należności wobec Spółdzielni, które istniały na dzień 31.07.2016 r.
  Osoby zainteresowane winny złożyć  wniosek w terminie do 31.12.2016 r. Wniosek do pobrania w załączeniu lub do pobrania w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 (dział czynszów).
  Szczegółowe informacje można również uzyskać w dziale czynszów (pok. nr 4) lub pod nr telefonu 499 50 93.
  >>
 • 2016-01-21

  Ogłoszenie - elektrośmieci

  Administracja Karpackiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  informuje, że w miejscach istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów w rejonie: 
  - Kl. Matusiaka 1- 6, 
  - Doliny Miętusiej 26 - 28, 
  - Doliny Miętusiej 8, 
  - Morskie Oko 25 a Doliny Miętusiej 3, 

  zostały postawione nowe pojemniki na elektrośmieci (pojemniki w kolorze czerwonym).
  >>
więcej informacji >>