PRZETARG - OBSŁUGA W ZAKRESIE POZIOMEGO I PIONOWEGO OZNAKOWANIA DROGOWEGO 2024-06-06

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert na obsługę Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.

Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.

Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,00 zł brutto/za specyfikację na konto Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.              

Ofertę należy złożyć do 24 czerwca 2024 roku do godz. 1700 w Sekretariacie Spółdzielni ulica Morskie Oko 23, 43-316 Bielsko-Biała.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki

Pobierz (3 MB) specyfikacja.pdf