Wolny lokal użytkowy- Kl. Matusiaka 3 2023-02-02

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 65,60 m2, mieszczący się w budynku przy ul. K. Matusiaka 3 (pasaż handlowy).
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, w których należy podać: dane Oferenta, proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni, oraz rodzaj proponowanej działalności.
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 14 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, tel. 33/499 50 97