Rada Osiedla Karpackiego 2021-10-13

Rada Osiedla Karpackiego
43-316 Bielsko-Biała
ul. Klemensa Matusiaka 6    
E-mail: ro.karpackie@um.bielsko.pl

Zarząd Rady Osiedla:
Przewodnicząca: Teresa Opyrchał
Wiceprzewodnicząca: Mirosława Strojny-Krupa
Sekretarz: Jan Zych
Skarbnik: Aleksandra Mikler

Komisja Rewizyjna:     
Przewodnicząca: Katarzyna Adamiec
Członkowie:
Maria Kan
Jolanta Paszek