Wynik przetargu 2020-07-27

Przetargu ofertowego w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul. Doliny Miętusiej 3/125.
Przetarg wygrała osoba, która zaoferowała kwotę  230 000,00 zł.