Ogłoszenie - przetargi 2020-07-16

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetargi nieograniczone w formie wyboru ofert na:
1) Likwidację barier architektonicznych wejść do klatek schodowych budynków będących w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – dostawa i montaż platform pionowych wraz z wykonaniem fundamentu i robotami towarzyszącymi w latach 2020-2021,
2) Dostawę i montaż pojedynczych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni gumowej z podbudową w tzw. strefach bezpieczeństwa na terenie osiedla Karpackiego w Bielsku-Białej.                                
Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.
Specyfikacje istotnych warunków zamówień dostępne są w załączeniu, w formie papierowej dostępne za odpłatnością podaną poniżej.
Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,- zł brutto/ za każdą ze specyfikacji z osobna, na konto  Spółdzielni: 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

Termin składania ofert: do dnia 18.08.2020 r. do godz. 9:00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki

Pobierz (4 MB) specyfikacja na urządzenia zabawowe.zip

Pobierz (4 MB) specyfikacja likwidacja barier arch - platformy.zip