Dyżury członków Rady Nadzorczej 2020-07-01

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza w okresie wakacyjnym nie będzie pełniła dyżurów.