Maseczki 2020-04-23

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dla członków naszej Spółdzielni, w wieku powyżej 60 lat, zostały przygotowane maseczki ochronne, które będą nieodpłatnie przekazywane potrzebującym po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do sekretariatu, tel. 33 499-50-99 (max. 2 maseczki). Maseczki przekazane zostaną Państwu przez służby sprzątające, w bezpieczny sposób zostaną umieszczone w skrzynce pocztowej.
Zapraszamy do współpracy na zasadzie wolontariatu osoby, mogące pomóc w akcji szycia maseczek tel. 512-114-335.