Lokal do wynajęcia 2019-06-05

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Klemensa Matusiaka 1 o pow. 113,50 m2
Zainteresowanych prosimy o składanie w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej ofert, w których należy podać: dane Oferenta, proponowaną miesięczną stawkę netto za m2 powierzchni, oraz rodzaj proponowanej działalności.
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 17 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku – Białej, tel. 33/499 50 97