Przetargi na prace na rzecz KSM 2019-05-09

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23, tel./fax 33/816-22-36, 33/816-22-78 ogłasza przetargi nieograniczone w formie wyboru ofert na:

1) Dostawę i montaż stolarki okiennej PCV wraz z wymianą istniejącej stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni,

2) Remont instalacji elektrycznej oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz boksów piwnicznych i wymianę istniejącego oświetlenia korytarzy na oświetlenie LED w budynkach Spółdzielni w latach 2019-2021 ,

3) Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z ewentualną likwidacją istniejącej instalacji „suchych pionów” w budynku przy ul. Morskie Oko 21 i 23, Doliny Miętusiej 3 kl. I-III w 2019 roku;  z opcjonalnym w 2020 roku wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z ewentualną likwidacją istniejącej instalacji “suchych pionów” w budynkach przy ul. Doliny Miętusiej 21, Zaruskiego 9 i Doliny Miętusiej 3 kl. IV-V wraz z przyłączem wodociągowym w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

4) Likwidację barier architektonicznych wejścia do IV klatki budynku przy ul. Roztoki 7 w Bielsku-Białej - dostawa i montaż zewnętrznej platformy przyschodowej lub platformy pionowej wraz z wykonaniem fundamentu w 2019 roku.

Termin realizacji oraz szczegóły zamówienia podane są w specyfikacji.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 13.05.2019r. w zakładce Pliki, w formie papierowej dostępne za odpłatnością podaną poniżej.

Składając ofertę przetargową należy dokonać wpłaty w wysokości 20,- zł brutto/ za każdą ze specyfikacji z osobna, na konto Spółdzielni : 48 1020 1390 0000 6602 0019 3490. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do dokumentów ofertowych.

Termin składania ofert : do dnia 23.05.2019 r. do godz.1430  w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie, odwołanie lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.