Przeglady okresowe 2019-04-16

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej informuje mieszkańców, że zgodnie z art. 62 ust.1 Prawa budowlanego oraz niżej podanym harmonogramem będą przeprowadzane przeglądy okresowe sprawdzenia  stanu sprawności technicznej elementów i wartości użytkowej budynków  w zasobach Spółdzielni.
Kontrole będą przeprowadzane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia oraz wyposażone w stosowne upoważnienie wydane przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową.
Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.  
HARMONOGRAM   PRZEGLĄDÓW
ul. K.Matusiaka 7      -     przegląd w dniu 24.04.2019r.  w godz. od 16:00 do 17:00    
                              lub    przegląd w dniu 27.04.2019r.  w godz. od 9:30 do 10:30   
ul. K.Matusiaka 11      -     przegląd w dniu 24.04.2019r.  w godz. od 17:00 do 17:30    
                               lub    przegląd w dniu 27.04.2019r.  w godz. od 10:30 do 11:00   
ul. Kolista 41          -     przegląd w dniu 24.04.2019r.  w godz. od 17:30 do 18:00    
                               lub    przegląd w dniu 27.04.2019r.  w godz. od 11:00 do 11:30   
W/w przeglądy pięcioletnie będą dokonywane przez firmę „PROKTER-BUD” z Pszczyny.

Pozostałe przeglądy (roczne) budynków będących w zasobach Spółdzielni będą również realizowane przez w/w firmę w miesiącach maj-lipiec 2019r. Szczegółowy harmonogram przeglądów zostanie zamieszczony w terminie późniejszym.