Zawiadomienie - konsultacje 2020-07-27

Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zaprasza mieszkańców Osiedla Karpackiego na ZEBRANIA KONSULTACYJNE, które odbędą się w Klubie Osiedlowym „KARPATEK” w Bielsku-Białej przy ul. Kl. Matusiaka 3 w niżej podanych terminach:


W dniu 04.08.2020 r. godz.17.00

Jednostka mieszkalna „A” obejmująca budynki przy ulicach:

Morskie Oko 2,4,7,15,17,21,23,25, Pięciu Stawów 1,3,5,7,11 Żyzna 6a.

 

W dniu 05.08.2020 r. godz.17.00

Jednostka mieszkalna „B1” obejmująca budynki przy ulicach:

Doliny Miętusiej 3,11,15,21,26,27,28,30,33,35, Roztoki 1,3,7.

Jednostka mieszkalna „B2” obejmująca budynki przy ulicach:

Doliny Miętusiej 8,14,16,18,20,22 Giewont 3,6,8,10,12,16,18,20

 

W dniu 06.08.2020 r. godz.17.00

Jednostka mieszkalna „C” obejmująca budynki przy ulicach:

Kolista 41, Kl. Matusiaka 1,3,6,7,9,11,12 gen. M. Zaruskiego 2,4,9,11.

Przedmiotem obrad zebrania konsultacyjnego będą  najbardziej istotne sprawy bieżące, które mają być  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.