KARPATEK JUŻ OTWARTY! 2018-10-03

     26 września 2018 r. miało miejsce wydarzenie, które na stałe wpisze się w historię naszego osiedla i naszej Spółdzielni. Tego dnia mieliśmy przyjemność dokonać uroczystego otwarcia Klubu Osiedlowego „Karpatek” w jego nowej siedzibie, umiejscowionej na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. K. Matusiaka 3. Lokal o powierzchni całkowitej 361,66 m2 przeszedł gruntowny remont oraz został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja przeprowadzona znacznym nakładem kosztów, mogła się odbyć dzięki podjęciu przez Walne Zgromadzenie KSM decyzji o utworzeniu Funduszu społecznego, oświatowego i kulturalnego (nazywanego w skrócie SOiK). Efekty kilku miesięcy intensywnych prac modernizacyjnych są widoczne już po przekroczeniu progu nowego klubu. Pierwsza zmiana to nowa aranżacja pomieszczeń – wydzielona została sala zebrań o powierzchni 171,1 m2 oraz mniejsze pomieszczenia przeznaczone m. in. na salę komputerową, czy salę ćwiczeń. Z nowoczesnego obiektu bezpłatnie będą mogli korzystać członkowie naszej Spółdzielni. Urozmaicona i bardzo atrakcyjna oferta zajęć sportowych i edukacyjnych pozwoli każdej z grup wiekowych rozwijać swoje zainteresowania.
     Oddanie lokalu do użytku odbyło się przy udziale znamienitych gości, m. in. Przewodniczącego Rady Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, Prezesa Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusza Borek, Przewodniczącej Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej Elżbiety Rosińskiej, Przewodniczącej Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów osiedla Karpackiego Teresy Opyrchał, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 Lucyny Żmijewskiej-Szemberg oraz Prezesów Spółdzielni z terenu Bielska-Białej oraz firm współpracujących z naszą spółdzielnią.
     Informacje i zapisy na zajęcia odbywają się u Kierownika Klubu Adriana Bakalarza tel. 698 48 44 49. Fotorelacja z uroczystości otwarcia klubu znajduje się w zakładce Galeria.
     Wszystkich mieszkańców zapraszamy na Dzień Otwarty nowego Klubu, który odbędzie się w listopadzie br. (konkretny termin zostanie podany w najbliższym czasie).