Wynik przetargu 2020-01-22

Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w wyniku przetargu na ustanowienie odrębnej własności, lokal nr 125 przy ul. Doliny Miętusiej 3 został sprzedany za cenę  225.999,00 zł.