Protokół z lustracji za lata 2015-2017 2019-01-07

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa  informuje, że protokół z przeprowadzonej lustracji za lata  01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. jest do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni.